For at det ikke skal være noen uklarheter rundt hvem som har stemmerett på årsmøtet så har Lov og kontrollkomiteen til forbundsstyret laget et skriv vedrørende dette. Se infoskrivet her