Forbundet har kommet med info om championatkrav

 

Følgende tilbakemelding fra NKKs Aktivitetsavdeling vedrørende Championatkravene til informasjon:
 
Begge NEKFs RS vedtakene har vært behandlet og godkjent av NKKs Jakthundkommité og er lagt inn i Championatkravene.
De nye reviderte Championatkravene er dessverre enda ikke publisert, men blir om kort tid lagt ut på NKKs hjemmeside.
 
Følgende er gjeldende:
·         Krav om at minst en jaktprøve skal være gjennomført før 30.11. 
Vedtaket er ikke tilstrekkelig publisert så vedtaket trer i kraft først fra og med prøvesesongen 2014.

 

·         NJ(L)CH kan tas på ett år, gjeldene fra og med prøvesesongen 2013
Med disse presiseringene blir det ingen 3. part (altså hunder/hundeeiere) som blir skadelidende for NKK sin lange saksbehandlingstid.