Årsmøtet blir som planlagt avholdt på Oppdal kulturhus 13 februar. Dette pga att usikkerheten rundt nedstengning i samfunnet kan bli hardere utover februar og mars, som er fristen for møtet. Vi har ingen saker det skal stemmes over og heller ikke ett valg. En enstemmig valgkomite har ikke fått inn kandidater mer enn å fylle ett nytt styre til 2021.

Vi vil gjerne ha innspill fra medlemmene som dessverre ikke kan komme, pga covid19 på e-post.
Dette kan sendes til:
Roger.haugan@statskraft.no
Med frist møtestart kl. 12.00 lørdag 13 februar.

Vi vil prøve å gjøre vårt beste med å sende hele eller deler av møtet på vår facebookside. Her vil det kun komme som video, å innspill til sakene må komme på e-post før fristen. Innkallingen, saksliste, årsmelding valg og regnskap ligger ute på hjemmesiden og Facebook.

Sak 1 A og B:
RS-sak Forslag til reviderte lover til NEKF med merknad
-RS-sak Forbundsstyrets innstilling til revidering av lover for NEKF
-Styrets innstilling: Ingen merknad

-RS-sak Forbundsstyrets innstilling – Jaktprøveregler bandhund
 Innstilling fra Bandhundkomiteen
– Bandhund komiteen i ST-EHK har sendt inn flere innspill til revideringen av bandhund reglene. både på høringsrunde 1 og 2. Å vi fikk med mye av dette.
-Styrets innstilling: Ingen merknad

-RS-sak Forbundsstyrets innstilling – Jaktprøveregler Løshund
-Jaktprøveregler Løshund – Innstilling fra Løshundkomiteen som skrevet i innkallingen/sakslisten. Løshundkomiteen har sendt inn sine meninger til revidering av løshund reglene, men har ikke blitt hørt. 

Som Sak 20210112 Revidering av jaktprøveregler. Etter innspill fra løshund-komiteen, setter styret seg imot deler av revideringen av løshund-reglene. Spesielt forandring av vekt-tall i moment 3 og 7. Også forslag til forandringbi moment 6.
-Styrets innstilling: Styret støtter innstillingen fra løshundkomiteen. ST-EHK vil gå mot revidering på RS, å gå for reglene som de er i dag.

-RS-sak Endring i krav for avlshunder NEG
-Styrets innstilling: Ingen merknad

-RS-sak Nye championatregler jakt løs- og bandhund
– Styret støtter løs- og bandhund komiteene. .

2 stk 1 dags prøver og 1stk 2dagsprøve, med 4 forskjellige dommere. Krav om minimum 6 poeng i moment 1 søk på minst to av prøvene tellende til NJ(L)CH. To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, Sverige eller Finland. Minst en av prøvene må være gjennomført før 23. desember

-RS-sak Unghundschampionet jakt
-Styrets innstilling: Støttes ikke

-RS-valg 2021
– Styret støtter sittende forbundsstyret, og synes de har gjort en god jobb for å rydde og omstrukturere forbundet. 

Sak 2

Innkommende sak fra Ingar Hansen
Vi tar denne saken videre til RS.

Vi håper på forståelse for avgjørelsen, å om det åpnes for at vi kan ha ett medlemsmøte med premieutdeling senere i vår, avholder vi det med aktuelle saker.

Det er faste seter i salen, hold avstand og bruk munnbind. Oppdal kulturhus har strenge smitteverntiltak, å disse må følges!