Har du lyst på jubileumsboken ?

For medlemmer i STEHK
Det enkelte medlem bestiller bok via sin områdeklubb ved å oppgi navn, adresse, epost og telefon nummer. Sendes pr. epost til: japettel@online.no (husk at du skal ha bekreftelse om mailen er mottatt).

Boken sendes fra trykkeriet direkte til det enkelte medlem.
Pris per bok 410,-.

Frist for bestilling 20.03.2024


For de som ikke er medlemmer av områdeklubb tilsluttet NEKF:
Boken bestilles ved å sende epost med bestilling, navn, adresse, epost og telefonnummer til japettel@online.no

Boken vil bli sendt fra trykkeriet.

Pris 510,- inkludert pakking og frakt.

Det vil gjelde andre priser til utland.
Forbundssekretær fakturerer den enkelte.