Innkallng til årsmøte for STEHK 9. februar leses her