Sør-Trøndelag Elghundklubb inviterer herved til årsmøte, lørdag den 11.02.2023

Tid og sted kommer vi tilbake til, da det jobbes med flere alternativer.

Det vil i etterkant av årsmøtet bli lagt opp til felles middag med utdeling av championatskjold og vi gjeninnfører utdeling av premiefat til alle 1.premie vinnere på våre jaktprøver (band og løshundprøver)

Vi forsøker å finne egnet sted med muligheter også for overnatting.

Vi håper så mange som mulig setter av datoen for en hyggelig elghundsamling.»