Sør-Trøndelag Elghundklubb gjør herved oppmerksom på at årsmøtet vil avholdes lørdag den 10.02.2024

Det vil i etterkant av årsmøtet bli lagt opp til felles middag med premieutdeling og utdeling av championatskjold. Klubben ordner med premiefat til alle med 1.premie på høstens jaktprøver (band og løshundprøver).

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til klubbens leder, Jan Petter Løseth, innen 13.01.2024.
Bruk e-post: japettel@online.no

Følgende verv er på valg:
Leder for 1 år
Nestleder for 2 år
1 Styremedlem for 2 år
2 varamedlemmer for 1 år
Revisor 1 år, vararevisor for 1 år
1 medlem for valgkomiteen for 3 år
Varamedlem for valgkomiteen for 1 år.

Forslag til kandidater sendes valgkomitéens leder, Nils Olav Stokke, innen 13.01.2024. Bruk e-post: nils.olav.stokke@gmail.com

Tid og sted kommer vi tilbake til.

Vi håper så mange som mulig setter av datoen for en hyggelig elghundsamling.

Styret i Sør-Trøndelag Elghundklubb