Sør-Trøndelag elghundklubb innkaller herved til ekstraordinært årsmøte, tirsdag 5. april 2022 kl.18:00 etter at kravet ble fremmet under ordinært årsmøte.
Møte avholdes på Lundamo Ungdomsskole.

Saksliste
Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede hovedmedlemmer og æresmedlemmer
Sak 2:    Godkjenne innkallingen
Sak 3:    Godkjenne sakliste
Sak 4:    Valg av tellekorps
Sak 5:    Velge to personer til å underskrive protokollen
Sak 6:    Velge protokollførere
Sak 7:    Valg av årsmøtedirigent
Sak 8:    Styrets årsberetning for 2021
Sak 9:  Valg:
– 2. varamedlem for 1 år

Da årsmøte ikke godkjente årsberetningen til styret for 2021 har nytt styret revidert beretningen iht. tilbakemeldingene fra årsmøte.
Ny revidert beretning følger her

Forslag på kandidat til vervet som 2.varamedlem sendes valgkomiteen innen 28.03.2022.
arve.olav.seter@gauldalen.no