Invitasjon til samla blodsporprøve i Meldal 30. mai ligger nå under jakt- og sporprøver