Informasjon om DOBBEL ELGHUNDUTSTILLING MED SVARTHUNDTREFF
OPPDAL 5. OG 6. JUNI 2021 pr 3. mai

Sør-Trøndelag Elghundklubb vektlegger at eksteriørbedømmelse av hund, som avlsverktøy, er viktig for avlsarbeidet. Det er viktig at avlsarbeidet ikke stopper opp hvis det er mulig å gjennomføre slike arrangement.

Selv om samfunnet vil gjennomføre 2. gjenåpningstrinn av smitteverntiltakene innen Dobbelutstillingen er planlagt, og det har vært gjennomgående lite smitte i regionen over lang tid, er det klart at det vil bli smittevernrestriksjoner av noen form.

Derfor blir Dobbelelghundutstilling med Svarthundtreff stengt for publikum. Det blir heller ikke mulighet for å ha campingplass på utstillingsområdet.

Det blir ikke kiosksalg/matsalg på utstillingsområdet, og utstillingen er åpnen for kun én handler pr hund, som må forlate utstillingen når man ikke kommer lenger i konkurransen.

Utstillingen i alle ringene blir filmet og strømmes på sosiale medier. Dette gjelder også avls-paraden for Norsk Elghund Sort.

Den svenske dommeren Anna Fors Ward, kan dessverre ikke komme pga smittevernregler og karantenebestemmelser. Hun erstattes av dommer Rune Tyvold.

Vi vil forsøke å filme et foredrag, som strømmes lørdag kveld på sosiale medier.

Alle hunder får ny dommer søndag.

Påmeldingsfristen er 01.06.21 og kun elektronisk påmelding via NKK, terminlisten, foruten avls-paraden for NES.

Det blir dobbel elghundutstilling på Oppdal.

Se oppdatert program.

Det blir Dobbel elghundutstilling på Oppdal 5. og 6. juni 2021 Salg