2012_elghund_100Norske Elghundklubbers Forbund og Østerdalen Elghundklubb inviterer til Nordisk Mesterskap for løshund 2012. 

Mesterskapet arrangeres fra Skjerdingen høyfjellshotell 21. og 22.september 2012.

 

Dette er en 2-dagers cacitprøve. Nordisk mester kåres etter første prøvedag. Beste hund i løpet av begge prøvedager blir vinner av cacitprøven. Det forutsettes at påmeldte deltagere til Nordisk mesterskap også fullfører Cacitprøven.

 

Vi viser til gjeldende uttakskriterier for Nordisk mesterskap:

1. Hver eier kan sende påmelding bare til en klubb. Påmelding som sendes direkte til arrangøren eller til NEKF avvises.

2. Hundeeier som ved påmeldingen unndrar opplysninger om hundens resultater, melder på hunden til flere klubber eller framlegger annen feilinformasjon i den hensikt å øke sjansen for å delta, ekskluderes fra videre deltakelse i Nordisk Mesterskap.

3. Lokalklubber kan ikke forkaste påmelding fra eier som er fullverdig medlem i klubben, forutsatt at den påmeldte hunden oppfyller kravene i uttaksreglene.4. Hunden må ha norske eiere og være norskregistrert. Hunden må være fri for HD (A eller B).

5. Hunden må være NJ(L)CH.

6. Gjennomsnittlig poengsum for alle prøvene der hunden har kommet for elg gjelder for uttaket. 2 dagers prøve = 2 prøver. Det er ingen tidsbegrensning for når prøvene er gjennomført.

7. Det er bare prøver tatt i Norge etter norske prøveregler som gjelder for uttaket.

8. Hvis flere hunder står likt prioriteres de med flest prøver, deretter prioriteres alder (yngste foran), og til sist prioriteres utstillingsresultater.

9. Hundeeier er ansvarlig for å sende alle prøveresultater til lokalklubben som rangerer inntil 5 hunder av begge kjønn og oversender disse til NEKF for endelig rangering og uttak.

10. Hunden kan delta i Nordisk Mesterskap t.o.m. det kalenderåret den fyller 7 år.

11. Samme hund kan starte flere ganger i Nordisk Mesterskap.

Hundeeiere som mener å være aktuelle deltagere melder dette inn for egen klubb.

Områdeklubbene melder inn aktuelle deltakere til NEKF innen 15.april 2012, og NEKF besørger uttak av den norske troppen.

Påmeldingsadresse:NEKF, Postboks 8, 2664 Dovre.

 Alternativt på e-post til: elghundklubbers.forbund@klubb.nkk.no

Deltakeravgiften er satt til kr. 3.200. Det er forutsatt at deltakerne bor på arrangementsstedet. Overnatting/bespisning koster kr. 2.600 pr. pers, festmiddag inkludert. Både deltakeravgift og oppholdsutgifter vil bli fakturert deltakernes klubber i forkant av mesterskapet. Klubbene står fritt til eventuelt å kreve dette refundert fra deltakerne.

For arrangementskomiteen

Bjørn Olav Frank, leder, Tlf. 91398850 og Arild Visdal, Sekretær