Invitasjon til Sæterdalsprøven 2021

Sæterdalsprøven er utsatt til 27 juni pga smitte utbrudd i Orkland Kommune. Dette i samråd med kommunelegen.

De påmeldte til 29 mai, som ikke får anledning til møte, får refundert påmeldinsavgiften.

Ny påmeldingsfrist 20 juni.

Velkommen

EK og AK

Påmelding innen 23.05.2019

Kun via hjemmeside: www.nkk.no

Kontaktperson: Gisle Andre Berdal, gab1975@live.no tlf 90201631

Prøveleder Oddvar Størdal oddvais@online.no tlf 97115899

Bård Karlstad baarkal@online.no tlf 90777553

Vi følger lokale smittevernregler/anbefalinger. Det oppfordres til bruk av munnbind og det skal brukes antibac. Vennligst følg med på hjemmesiden og facebook-siden, for oppdateringer av program og oppmøtetider.

 Pris medlem:              Kr. 500,- for AK og 600 for EK

Kiosk

Tilgang til utedo

Veibeskrivelse:

Fra Orkdal: RV65 til Svorkmo, ta inn på RV700 over Løkken Verk, skiltet inn på FV741 mot Frilsjøen badeplass.

Fra E6 Berkåk: ta inn på RV700, til høyre i rundkjøring i Meldal sentrum, skiltet inn på FV741mot Frilsjøen badeplass.

Frilsjøen Camping:

v/Kjelfrid og Andreas Kalstad, tlf. 91130128/72497392, kjkalsta@online.no, Seterdalsvegen 16, 7332 Løkken

 

kart med mer: