Nå er premielister og skogsprotokoller fra separat band fra 1. juli til 20. august lagt ut under jakt- og sporprøver