elg_terreng_bilde1Bildet er fra et av terrengene fra NM, det lover godt og vitner om at kjentmennene har gjort et godt forarbeid før NM trer i kraft