Troms Elghundklubb skal arrangere NM bandhund i 2023 og områdeklubbene må før prøvesesong året før NM velge mellom uttaksprøver og historiske resultater for uttak av klubbhund(er).

På styremøte 21.06.2022 ble det vedtatt at Sør-Trøndelag Elghundklubb velger uttaksprøver for å finne sine representanter. Det vil komme mer informasjon om tid og sted når dette er klart.

Utklipp fra uttaksregler til NM:
Områdeklubbene står fritt til å velge ett av alternativene for uttak:
– Alternativ 1: Uttaksprøve
– Alternativ 2: Historiske resultater

Før prøvesesongen starter, året før mesterskapet, må områdeklubben ha gjort vedtak og bekjentgjøre om de skal benytte alternativ 1 eller 2.

Alternativ 1: Uttaksprøve
A. Uttaksprøve, arrangeres av områdeklubben som en 1-dags samlet prøve med plass til minimum 5
hunder, der resultatet danner grunnlaget for uttaket. Uttaksprøven må være avholdt senest 14 dager
før mesterskapet, men samme prøvesesong.

B. Områdeklubben inviterer til uttaksprøve. De hundene med beste historiske resultater jfr. vilkårene
i Alternativ 2: Historiske resultater punkt B, skal stille på uttaksprøven i det antall som
områdeklubben bestemmer.

C. Områdeklubben rangerer hundene i henhold til uttaksprøven og sender påmelding til NMarrangør.

Link til uttaksregler gjeldende fra 2023 finnes her