Live-oppdatering fra skogen under dag 2, i dag avgjøres NM!

Trykk F5 for å oppdatere siden.

Link til katalogen

 

05.30: Da er vi i gang med dag 2 av NM bandhund. 28 ekvipasjer på tur ut i skogen i knivskarp konkurranse om kongepokalen. Det meldes om ca +15 grader og svak sørlig vind

05.49: Status for gårdagen er at 21 av 28 terreng ble stående med premiering, noe som vitner om et meget bra utvalg av terreng med god garanti for å treffe på dyr.

06.09: Kleivadalen’s B-K Emma er på Hauka-Økdal, terreng nr 12, i dag. Har nå fått elgkontakt og startet sporing  

06.20: Live-oppdateringen fra dag 1 skapte tydeligvis høy interesse rundt om i hele landet da det var mange besøkende innom til en hver tid, helt fra start til slutt. Håper på like god oppslutning i dag, med mye å melde fra skogen

06.26: En knapp time er nå unnagjort på dag 2. Foreløpig er det stille fra ekvipasjene, utenom fra terreng nr 12, hvor Emma har funnet elg. Kanskje er det stille før stormen?

06.29: Smalmyras S-M Ask har hatt flere innpåstillinger og overvær både på elg og hjort. Befinner seg i dag på terreng 11, Sør-Hauka

06.32: Midtskogmarkas Winnie på terreng nr 18, Hølonda, har kommet inn på hjort. Alle ser dyret.

06.39: Pei Fang Monty, terreng 26 Losvåttån, hatt sin 1. innpåstilling på hjort

06.54: Fra terreng 28, Buvika, meldes det om elgkontakt for Zaco. Zaco ligger på andreplass etter dag 1 med 95 p.

07.02: Emma med godkjent sporing fra terreng 12, Hauka-Økdal

07.03: Ny innpåstilling på hjort for Pei Fang Monty på Losvåttån

07.15: Overværsarbeid og sett elg for Emma, Hauka-Økdal

07.27: Svart Hunden’s Frøya går på terreng 21, Storås. Overvær og innpåstilling på spissbukk

07.35: Fra Sør-Hauka meldes det om at Ask har vært innpå elg, 60m.

07.39: Frolingens Saara er på Kjønnåsen, terreng 9. Har sett en liten okse

07.43: Sleppåsens Berte har sporet i 35 min på terreng 8, Bjerkli

07.46: Elgheias Lukas og resten av ekvipasjen har tatt pause uten elgkontakt foreløpig. Går på terreng 5, Bulia/Stavåa

08.03: Winnie inn på elg, 40m. 

08.05: Losnabakkens S-G Snerta (bildet) er på Sandøyan på dag 2, terreng 19. Har 300m overvær og ser elg.

stemningsbilde_kat20

08.23: Smalmyras R-R Tara på terreng 7, Buset. Har sett ku og kalv på 50 m

stemningsbilde_kat11

08.28: Phoebe ferdig med hjortearbeid på terreng 29, Skaun

stemningsbilde_kat15

08.36: Saara har vært innpå ku og kalv på 50m

08.37: Lasseruds Frida på terreng 20, Skamfjellet, har foreløpig ingenting av interesse å melde

08.55: Ask har stilt innpå elg, kalv på 80 m

08.56: Veiderens Lolita, går på terreng 25, Frilsjøen nord, har nå fullført alle momenter

08.58: Pei Fang Monty støkker hjort i ulendt og bratt terreng

08:59: Tjapp ligger bra an etter 1. dag og går i dag på terreng 3, Garlimarka. Har vært i kontakt med elg

09.01: Frolingens Barack, lederen etter 1. dag, melder om elgkontakt kl. 08.45. Går på terreng 6, Lauvåsen

09.03: Pei Fang Monty støkker hjort en gang til på terreng 26, Losvåttån

09.05: Mia på terreng 1, Midtskogmarka, inn på 3 hjorter, 30m avstand, taus hund.

09.39: Tara med fører Sverre Lileng, er nå inne på 30m til 6-tagger, 12-tagger og ku

stemningsbilde_kat11_2

09.49: Skinnemoens Mira på terreng 2, Kviknevangen-Rånnåsetra, sett ku og kalv

10.05: Saara innpå 2 hjort, 40 m, går på Kjønnåsen

10.13: Korsboen’s Arwen, er på terreng 17, Midtre Horg. Kontakt med okse og ku, starter sporing

10.35: Emma har sett elg på overvær, 40m

10.40: Winnie har kommet inn på elg, 40m

10.51: Ask stiller inn på okse, ses ca midt i bildet

stemningsbilde_kat10

10.54: Mira har fått godkjent sporing

11.02: Snerta med overvær på 300m, inn på elgokse. Går på terrenget Sandøyan. Oksen ses litt oppe til høyre på bildet

stemningsbilde_kat20

11.11: Skinnemoens Mira ute i furuskogen med fører Svein Inge Djursvoll og dommer Marit Sande. De går på terrenget Kviknevangen-Rånnåsetra

stemningsbilde_kat18

11.19: Frida på terreng Skamfjellet har ingenting å melde

11.24: Mira har kommet innpå og fått sett elg

11.26: Leder etter 1. dag Barack med elgkontakt nr 2

11.43: Prøvetiden etter 2. dag begynner å nærme seg slutten. En avgjørelse på NM bandhund nærmer seg

 

Live-oppdateringen blir nå avsluttet. Ekvipasjene er på tur inn til Rennebuhallen, og dommerkritikker skal skrives. Nyheter og resultater vil bli fortløpende oppdatert utover ettermiddagen og kvelden på hjemmesiden til Sør-Trøndelag EHK.