På styremøte 20/12-19 sak 01.30.19 har styret vedtatt å opprette 2 komiteer. Bandhund komité og løshund komité. Disse skal jobbe med reglementet, å starte med første høring – evaluering av jaktprøveregler for bandhund og løshund.

Komitéen består av representanter fra prøveledere, styret og medlemmer.
Bandhund komitéen
– Roger Haugan
– Jan Petter Løseth
– Leif Landrø
Her sendes innspill til Roger.haugan@statskraft.com

Løshund komiteen
– Stian Aune
– Sigbjørn Solberg
– Jan Arne Berdal
Her sendes innspill til
Stian.aune@gmail.com

Frist for innspill første runde er 10 januar.