Løshunddommerne oppfordres til å stille på et informasjonsmøte angående dataløsning for løshundprøver onsdag 29. oktober klokken 18.30. Sted for kvelden er Rognes skole. Her vil det bli tatt en gjennomgang på den nye dataløsningen som skal være enklere i bruk. 

(Merk: Endret tidspunkt ift det som tidligere ble opplyst)