På grunn av for få påmeldte ser vi oss dessverre nødt til å avlyse kurset i løshundjakt som var planlagt den 24.-25. august i Budalen. (Se sak lengre ned på framsiden)

Håper å kunne arrangere kurs på et senere tidspunkt, og satser på større interesse da.