Hver onsdag klokken 19.00 er det elghundtreff hos Ove Helge og Ingrunn på Motun.

Alle ønskes hjertelig velkomne!                                                                            012