Håkon Haugum til minne.

2. mars 2022 ville en av pionerene i elghundarbeidet i Trøndelag, Håkon Haugum fylt 80 år.
Dessverre fikk han ikke oppleve denne milepelen. Han gikk bort 10.10.2020 etter et langt og fortjenstfullt arbeid for elghunden både lokalt og nasjonalt.
Hans arbeid og engasjement fortjener at vi stopper opp, reflekterer og minnes Håkon.
Hans befatning med det organiserte elghundarbeidet starta i Nordenfjelske Elghundklubb som ble stifta i 1968 etter en bitter strid i NEK om tilknytningen til NKK.
Men 9.feb. 1978 ble nye Trøndelag Elghundklubb en realitet etter at det på landsplan ble enighet om at de to forbundene skulle slå seg sammen, og da kom Håkon for fullt med i organisasjonen.
Jeg mener å huske at vi begge ble en del av styret i 1981/82, og da kom hans organisatoriske evner til sin fulle rett.
Etter hvert ble det åpenbart at de geografiske avstandene i klubbens aktivitetsområde var for stort, med nesten 500 medlemmer fra Bodø til Røros.
På klubbens årsmøte i 1984 ble det med overveldende flertall bestemt å dele klubben i to, Nord- og Sør Tr. EHK, med Håkon som den første formann i sør og undertegnede i nord.
Dette innevarslet en betydelig organisatorisk opprustning i begge fylkeslagene, noe Håkon kasta seg inn i med liv og sjel. Nye jaktprøvedommere skulle utdannes, og nye tillitsvalgte måtte skoleres noe han satte seg i førersetet for, for å nevne noe. Han var brennende interessert i avlsarbeid, noe han hadde sterke meninger om, og som han målbar med engasjement så fort han fikk anledning til det. Det skal ikke underslås at ikke alle var like enige med ham i alle saker i den sammenheng, og det kunne av og til « gå en kule varmt» i disse diskusjonene. Men respekten for andres meninger og holdninger var grunnfestet hos Håkon, og sak og person ble så langt jeg kjenner til, aldri utfordret.
Et langt liv i elghundens tjeneste ble så alfor tidlig slutt. Ved sin død var han æresmedlem i Sør-Trøndelag Elghundklubb.
Jeg lyser fred over Håkon Haugum sitt gode minne!

Levanger 2.03.2022
Mvh.
Arve Flatås