Sør-Trøndelag EHK inviterer til åpent møte om de nye løshundreglene onsdag 14. august klokka 18.00 i Hauka forsamlingshus. Møtet vil blant annet ta for seg utfylling av skogskort. 

Kontakt Arve Olav Sæter på tlf 934 50 047 ved spørsmål.