Forbundsstyret har hatt styremøte den 2.-3. desember, her er referat