Regler for skyting om Norske Elghundklubbers Forbunds Skytemerke.

1. Formål

Skytingen har til hensikt å dyktiggjøre elgjegere og andre storviltjegere til en sikrere skyting under jakt på vilt som er i bevegelse.

Kanskje enda viktigere ar at skytingen har til hensikt å bibringe jegerne forståelse av hvor vanskelig det er å skyte på løpende mål, slik at de under jakt kan holde skudd tilbake når de ikke føler seg helt sikre på skuddets plassering.

2. Baneanlegg og skiver

Det benyttes baneanlegg og skiver som fyller kravene til Norges Jeger- og Fiskerforbund og hvor elgfiguren er inndelt 3, 4 og 5 og 5* som tellende.

3. Våpen

Til merkeskyting på løpende elg kan bare brukes godkjente jaktvåpen for storvilt. Elgbanerifler med godkjent kaliber og mekanisme for storviltjakt kan benyttes. Deltagerne som møter med utpregede skarpskyttervåpen skal avvises.

Kikkertsikter som forstørrer opp til 6 ganger, dioptersikter for jakt samt åpne sikter er tillatt. Bruk av rem er ikke tillatt. Våpenets vekt: Samme bestemmelser som NJFF. For tiden max. 4,5 kg med påmontert siktmidler. Avtrekk min. 1,5 kg.

4. Skytingens avvikling

Skytingen foregår stående uten støtte og består av to prøveskudd, ett mot høyregående og ett mot venstregående elg, den tellende skytingen består av2 st. 5-skuddserier med anvisning etter hver serie/fullgått serie.

Det skal avfyres et skudd hver gang elgen løper over banen. Det er ikke tillatt at armen hviler mot hoften eller brystet. Det skal altså skytes med ”lang arm”.

Når skytteren er ferdig til å skyte skal han innta klarstilling og holde våpenet med begge hender slik at kolbekappen skal være synlig under overarmen. Geværet løftes og føres til skulderen først når figuren blir synlig i skytefeltet. Vanlig sikkerhetshensyn ved ladning og kontroll av våpen etter skyting.

5. Anvisning

Anvisning skjer etter NJFFs regler.

6. Merkekrav

Den enkelte deltager kan bare avlegge prøve for merket en gang under samme stevne.

Krav:

Gylt 38 poeng
Sølv 30 poeng
Bronse 20 poeng