Alvorlig sykdom hos hund
Mattilsynet opphevet torsdag kveld det generelle rådet om å unngå nærkontakt mellom hunder.

Publisert: 18.09.2019 11:06
Oppdatert 27. september kl 09:00:

Siste Nytt fra NKK
Fredag 27. september ble det avholdt NKKs hovedstyre et ekstraordinært hovedstyremøte. Følgende vedtak ble fattet (Protokoll):

78 – Alvorlig sykdom hos hund i Norge
Med bakgrunn i nye anbefalinger fra Mattilsynet av 26.9.19 vedtar Hovedstyret å oppheve tidligere hovedstyrevedtak 64/19, 65/19, 65b/19, 75/19, 76/19 og 77/19 om:

Innstilling av terminfestede arrangementer
* Om å ikke sende landslag til mesterskap i utlandet
* Anbefalingen om at medlemmer ikke bør delta med hunder på utstilling, prøver mv. i utlandet
* Hovedstyrets vedtak knyttet til tilbakemelding av påmeldingsavgift vil etter dette følge av utstillingsreglene og det enkelte prøveregelverk.

Bakgrunn:
Norsk Kennel Klub har hele sykdomsperioden fulgt anbefalingene til Mattilsynet mht. anbefalinger til hundeeiere, og om å unngå ansamlinger av hunder. Vi har hatt nær kontakt med Mattilsynets fagavdeling og kommunikasjonsavdeling hyppig gjennom hele perioden. Signalene om at det ville komme en oppheving av råd om ansamling kom torsdag ettermiddag 26. september, og ble offentliggjort kl. 20:45. Det ble umiddelbart innkalt til EO HS-møte fredag morgen.

I perioden med innstilling av arrangementer har rundt 250 arrangementer blitt innstilt, de siste arrangementene er avlyst helt opp mot Mattilsynets endring. Dette har berørt mange arrangører og deltakere. HS ber alle ha forståelse for at beslutninger er tatt til det til den tids kunnskap, og at alle beslutninger er tatt så snart praktisk gjennomførbart.