Disse hundene er tatt ut til å representere STEHK i NM løshund 2018:

-FI47032/13 Ica, eier Gisle Andre Berdal

-NO52873/13 Hallingnatten’s Mira, eier Hans Kjetil Belsvik

 

 

Reserver:

-NO52870/13 Hallingnatten’s Pan, eier Stian Aune

-NO41513/14 Bruavollen’s Ajax, eier Petter Broen

 

Dommere fra klubben blir Arve Olav Sæter og Sigbjørn Solberg