Påmelding innen 10.06.2019 til Ingar Hansen.
ingar.hanssen81@gmail.com
Tlf 97716008

Vedlagt finner du uttaksregler og invitasjon til UNM løs:
Uttaksregler
invitasjon

Send epost med:
– navn og adresse på person
– fødselsdato
– navn og regnr på hunden
– premiering på hunden
– relasjon til hunden