Info fra Elghundforbundet om det nordiske mesterskapet i løshund for 2014
 

 
 
NORDISK MESTERSKAP – LØSHUND 2014
 
 
Norske Elghundklubbers Forbund har mottatt invitasjon fra Finska Jämt- og Gråhundsklubben og Kuopi distrikts jakthundsklubb til Nordisk Mesterskap – Løshund 2014 med følgende informasjon:

Arrangementssted:
Norra Savolax i Siilinjärvi kommune i Punttilslmä hundeaktivitets centrum
Marjomäentie 312, FI-71800 SILINJÄRVI
 
Prøvedato:
Fredag 26.9.14
 
Innkvartering:
Gruppene skal bo i hytter, ca. 10 pers. pr. hytte.
Hunder kan tas inn ved behov.
Sengeklær eller sovepose må tas med av den enkelte.
Badstue er varm torsdag og fredag.
Ved behov kan deltagere/andre representanter bo til lørdag med frokost.
 
Påmelding/søknad om deltagelse:
Frist for innsendelse av søknad/påmelding om deltagelse som NEKFs representanter er satt til 15.7.14.
Fristen må settes så tidlig for at de aktuelle hunder kan bli vaksinert innen nødvendige tidsfrister.
Nødvendig dokumentasjon sendes:
elghundklubbers.forbund@klubb.nkk.no event. NEKF, Postboks 8, 2664 Dovre.
 
Gjeldende uttaksregler for deltagelse på følgende link:
 
Informasjon om Nordisk Mesterskap 2014:
 
Informasjon vil også bli liggende ute på nettsiden: www.elghundforbundet.no