Det vil bli arrangert ny samling for de som ikke fikk til å være med på siste oppdateringskurs for løshunddommere. Dette foregår den 18. august kl 17.30 på Rognestunet. Kontaktperson Rune Morten Myrhaug