Referat
Ordalsprøven ble arrangert uten de ekstreme høye temperaturene som har vært i trivelige Trøndelag i sommer. Men det var tørt i terrenget og utfordrende vindforhold, som gav deltagerne på årets Orkdalsprøve nok å bryne seg på.

1
Midtskogmarkas E-T Alva og eier/fører Ellen Krogstad i nærkontakt med hjort.
Fotograf: dommeraspirant Ola Hokseng.

En stor takk til alle dommere som stiller opp midt i sommerferien og gjør det mulig å arrangere Orkdalsprøven. De er utrolig lojale til å ta i bruk et nytt system for føring av bedømmingen.
2
3
Dommerne brukte skogskort under prøven, og noterte hendelsene, som ble gjennomgått med fører etter prøven. At det er rom for fritekst som beskriver hendelsene, som er poenggivende, ble applaudert av dommermøte. Det gjør nok også at Årboka blir interessant å lese.

5
A.F. Elgkronas Bjønn og eier/fører Terje Ressem i elgarbeid. Dommer Edvin Meistad følger nøye med. Fotograf: dommeraspirant Ola Hokseng.

Hovedkvarteret var som vanlig på Knyken Skisenter, og Orkdalsprøvens mange fine terreng med stor tetthet av dyr er attraktive, og i år var nesten 70 % av deltagerne fra andre områdeklubber enn Sør-Trøndelag EHK.
Det har vært en tørr og varm sommer så langt i Trøndelag, og det ble vanskelige forhold for mange av ekvipasjene. Tørr vegetasjon gir lite vitring og vanskelig og f.eks. å følge spor. Tidligere samme uke som Orkdalsprøven ble avholdt, var det temperaturer i dette området rundt 27-30 grader i sola, men det ble heldigvis normale temperaturer for årstiden, som lå godt under 20 grader tidlig på morgenen da prøvene ble gått. Selv om det ble meldt om godt med dyr på de fleste terrengene, fikk flere av ekvipasjene utfordringer med lite vind, og resultatene etter første dag, ble 4 stk. 1.premier, hvor dagens høyeste poengsum ble 90 poeng til Kvileskogens DI Lilja og eier/fører Svenn Magnus Runde.2 stk. 2. premier, 3 stk. 3. premier og 4 stk. 0 prøver.
Værforholdene bedret seg noe fram til andre prøvedag, hvor det ble følgende resultatfordeling: 7 stk. 1. premier, hvor høyeste poengsum ble 95 poeng til Midtskogmarkas E-T Alva og eier/fører Ellen Krogstad, 1 stk. 3. premie og 2 stk. 0-prøver.

6
Det ble etter hvert mye å notere for dommer Erik Jønland under innpåstilling for Midtskogmarkas E-T Alva og eier/fører Ellen Krogstad, , som fikk 95 poeng.                                                           
Fotograf: dommeraspirant Ola Hokseng.

Prøveleder Vera Sørø, førte alle prøvene inn på NPP, som ble vist på storskjerm under dommermøtet. Komiteen utgjør en flott gjeng, hvor humor og gapskratt preger arbeidet. Det er artig å bidra i Sør-Trøndelag EHK.
8
Prøveledelsen og funksjonærer fikk velfortjent påskjønnelse for innsatsen. Fra venstre: NKK-representant Kamilla Engen, kjøkkensjef Gudbjørg Opøien, terrengansvarlig/dommer Leif Landrø, IKT-ansvarlig/dommer/deltager Svenn Magnus Runde, koordninator/altmuligmann John Hammeren, prøveleder/sekretær Vera Sørø og innkjøpsansvarlig/dommer Tone Weflen.

11
Syn for elg i soloppgang!

Etter to dager i skogen ble det kåret en pall med de tre beste prøvene og för-sponsor var Felleskjøpet.
12

Vinner av Orkdalsprøven 2018 ble Midtskogens E-T Alva, med eier og fører Ellen Krogstad fra Oslo-området EHK. Hun dømte lørdag og er en trofast bidragsyter til Orkdalsprøven. De fikk høyeste poengsum på 95 poeng på 1-dagsprøve søndag.
Nr. 2 ble med eier og fører Helge Kristiansen (til høyre) fra Nord-Trøndelag EHK. De fikk 91 poeng på dag to på 2-dagersprøven.
Med 90 poeng på 1-dagsprøve lørdag ble det 3. plass til Lilja med eier og fører Svenn Magnus Runde (til venstre) fra Sør-Trøndelag EHK.

Komiteen på Orkdalsprøven takker alle som har bidratt til Orkdalsprøven 2018.