Prøveprogrammet som skal erstatte NPP er forsinket, og det blir trolig ikke mulig å melde seg på bandhundprøver på NKK før 1.juli. Dette har medført av vi som klubb må gjøre alternative tiltak for å få gjennomføre prøvesesongen på en god måte fra prøvestart.

Vi ber om at alle som ønsker å gå bandhundprøve fra 1.juli registrerer seg på dette skjema slik at prøveleder kan begynne arbeidet med å fordele dommere.

Spørsmål kan rettes til prøveleder Jan Petter Løseth,
epost: japettel@online.no
tlf: 412 34 501