Minner om fristen for innsendelse av forslag til årsmøtesaker og valg i styret. Skal være henholdsvis styret eller valgkomiteen i hende innen 10. januar.

For styret er følgende plasser på valg: Leder for 2 år, 2 styremedlemmer for 2 år, 1 styremedlem for 1 år og 2 varamedlemmer for 1 år.