Det er også i år mulig å bestille Sør-Trøndelag elghundklubb sine tradisjonelle premiefat.
Bestillingene kan sendes direkte til Ragnhild Sundset.
Kontaktinformasjon:
Epost: ragnh_sunds@hotmail.com

Ang. levering, kan ferdige premiefat hentes i butikk:
Glad kunst, Ringvollveien 8 Heimdal, sendes i post eller utleveres på årsmøtet 2020. Husk å gi beskjed om ønsket levering ved bestilling.

Priser:
1 premiefat kr 350,- + event porto.
2 og 3 premiefat kr 225,- + event porto