Det er avholdt dommermøte for bandhundprøver som er gjennomført i perioden 16.08 – 30.11
Gjelder ref.nr.: 35-20023 (1 dags) ref.nr.: 37-20018 (2 dags).
Resultatene ligger på nettsiden under jakt- og sporprøver. Finnes også HER