Også i 2018 er det blitt gått mange separatprøver løshund i løpet av prøvesesongen.

Her er premielister:

1-dags

2-dags