Foreløpige premielister for separat løs fra 2016 er nå lagt ut under jakt- og sporprøver