Her kan du lese et referat fra årsmøtet som nylig ble avholdt