Som et ledd i å skape interesse fra andre områdeklubber har STEHK laget et referat fra ungdomsmesterskapet i bandhund. Håper dette kan være til inspirasjon for flere klubber til å ta på seg dette arrangementet. Referatet kan du lese her