Denne oppfordringen er kommet fra Elghundforbundet:

 

REGISTRERING AV ETTERSØK
NEKF ønsker å fortsette med registrering av ettersøk også i 2012/2013, ettersøk som er gjennomført med elghundrasene primært, men registrering med andre raser som innmeldes vil også bli behandlet. Registreringen ønskes gjort fra ettersøk av trafikkskadd vilt og vilt som er skadd i jaktsammenheng.
Registreringen vil bli brukt av Ettersøksutvalget i NEKF for å kunne dokumentere bruken og resultatet av bruken av våre elghundraser i ettersøk, bl.a. i debatten om den fremtidige ettersøkshunden og bruk av egen jaktpremierthund til ettersøk i eget lag.
Det er utarbeidd et elektronisk registreringsskjema som det er ønske om blir brukt, skjemaet finnes under menyen Ettersøksregistrering på NEKFs nettside,
Er det hundeførere som ønsker å bruke manuelt skjema, er dette lagt inn som link under samme menyen.
Mere informasjon ligger på nettsiden