Da er regnskapet som skal legges frem for årsmøtet klart, og kan leses her