Med bakgrunn i korona-utbruddet og den ekstraordinær situasjonen som nå preger verden, er det bestemt at RS 2020 avlyses. Saker som ble sendt inn fra områdeklubbene vil bli videreført til neste års RS. Sittende forbundstyret samt komiteer blir sittende med sine tillitsverv frem til RS 2021.

Mer informasjon finnes her