Det var i år fire delegater fra styret i S-T EHK som dro til Gardermoen på RS, og vi hadde med oss 527 stemmer (medlemmer) -Noe som gjør oss til Norges nest største elghundklubb etter Hedmark.

RS Protokoll 2020 kan lastes ned her..

Styrerepresentantene som deltok i år var:
1. Gisle Andre Berdal
2. Roger Haugan
3. Nils Olav Stokke
4. Svenn Magnus Runde

Det var ingen store saker under årets RS, men for S-T EHK var det viktig å gjennomføre det årlige møte.

Noen saker som kan nevnes:
– Behandling av jaktprøvereglene ble utsatt til RS 2021.
– Det ble bestemt å sette ned et utvalg som skal se på Aninova som avisverdiverktøy. FS sin innstilling ble godkjent med små justeringer.
– Budsjettet for 2020 ble godkjent, men årsregnskapet for 2019 ble ikke godkjent. Det vil bli oppnevnt en komitee som skal se på regnskapet og legge frem en rapport under ledermøte i januar.

Ellers ble det anbefalt å revidere lovverket slik at det er tilpasset 2020->.

Det nye forbundsstyret består av følgende personer:
Leder, Endre Stakkerud, Oslo-områdets EHK
Nestleder, Arve Olav Sæter Sør-trøndelag EHK
Styremedlem: Camilla Hartz Repshus, Hedmark EHK
Styremedlem: Leif Einar Olsen, Jotunfjell Fjordane EHK
Styremedlem: Eivind Haugseth, Østerdalen
1.Vara: Jon Erling Skåtan, Vest-Agder EHK
2.Vara: Solvar Norheim, Troms EHK

RS ordfører: Ivar Horrigmo, Telemark EHK
Vise RS-ordfører: Frank Christiansen, Nord-Trøndelag EHK

Vi ønsker alle lykke til med nye verv!