Det blir gjennomført ordinært RS på Gardermoen lørdag 05.08.2020
Det er ikke mulig å fremme nye saker, men vi må ta stilling til de sakene som skal behandles. (se vedlagte dokumenter)

I den forbindelse ønsker styret innspill fra medlemmene på saker som skal behandles.
Send dine innspill inn til Gisle Andre Berdal – Gab1975@live.no
Frist: 20.08.2020

Vi som klubb har et styrevedtak på Endre Stakkerud fra O-O EHK som forbundstyreleder, Arve Olav Sæter som styremedlem og Roger Haugan som RS-ordfører. I tillegg har klubben Jan Arne Berdal som vara i Lov og kontrollkomiteen. Han stiller til gjenvalg.

Link til dokumenter:
RS MAPPE 2020
FS innstilling i RS saker

Valg FS 2020

Revisjonsberetning 2019