Den tradisjonelle samlaprøven for blodspor ble arrangert den 21. mai i Sæterdalen.

Her finner du resultater og krittikkskjemaer