Pallen Seterdalen 2017

Årets prøve ble i år flyttet til Bynestet skytterlag sitt skytebaneanlegg da det på grunn av sen vår lå igjen endel snø der.


Det var påmeldt 36 hunder hvorav 33 startet. Fra klubben var det 10 dommere som stilte opp, dette gjorde at vi fikk med elev eller aspirant på 9 av partiene. Området fungerte utmerket og tilbakemeldingene fra deltagere og dommere var positive. 
18 hunder gikk til 1pr. derav 4 med HP, 6 hunder fikk 2 pr. og 9 gikk til 0 pr.
En spesiell takk til Gustav Unsgård som stilte opp og var lokalkjent på anlegget!
Stor takk til alle for at de tok det på strak arm når vi måtte flytte prøveområdet.
Sør-Trøndelag Elghundklubb takker deltagere, dommere og de som hjalp til på prøven, og ønsker de velkommen til neste år. Da blir vi igjen å finne i Sæterdalen.

 

Vinner av prøven ble Heidi Ødegård med Fansom Sweet painted Lady
Nummer 2 ble Kjersti Erica Hatlestad med Lysholmtunets Gyda
Nummer 3 ble Linda Lynum med Lysholmtunets Maggi
Nummer 4 ble Eirik Muan med Skovards Ann Karenika