Blodsporprøven til S-T EHK som skulle arrangers 23.05.2020 avlyses grunnet corona situasjonen.
Vi lover å komme sterkere tilbake når denne ekstraordinære situasjonen er over.