GeirHilmoGaia

I helga ble det igjen arrangert samla bandhundprøve i Selbu.

Forsamlingslokalet Moheim har i hele helga huset både 2- og 4-beinte og er et flott lokale for å arrangere jaktprøver. Jevnt over har det vært bra med elg på alle terreng og veldig høy premieringsgrad. Været har vært strålende med sol og god temperatur. Det ble stilt spørsmål om den kraftige vinden som har vært gjennom helga kunne skape trøbbel for ekvipasjene, men alt tyder på at det har vært veldig gode forhold. Nærmeste innpåstilling skulle bli helt ned i 4 meter på en sovende elgku, stort nærmere er det vel ikke praktisk mulig å komme. 

I alt ble det gått 29 prøver gjennom hele helga. En flokk med velvillige dommere og funksjonærer som setter av hele helga sørger for at denne typen prøver lar seg arrangere. Samlaprøver er ikke bare en kamp om å huke tak i mest mulig poeng i elgskogen, det er også et sosialt samlingssted for elghundfolk. Man får derfor håpe at det også i årene framover blir muligheter for å gjennomføre tilsvarende arrangement. 

Prøvens beste hund ble NEG Gaia med fører Geir Hilmo som gikk til hele 98 poeng på lørdag (bildet). Nr 2 ble NEG Kvernmomarkas F-A Hirvo og fører Kjetil Helden med 94 poeng og nr 3 ble NES Skogoddens Mira med fører Torgeir Sæther.

Skogsprotokoller fra samtlige katalognummer og premielister ligger under fanen Jakt- og sporprøver ute til venstre.