Dommermøtet er blitt avholdt for separatprøver bandhund. Premielister og skogsprotokoller fra dette møtet (1 dags etter 20.08 og 2 dagers-prøver) er nå lagt ut under jaktprøver