Premielister fra 1-dags separatprøver løshund er lagt ut under «Jaktprøver«