Skogsprotokoller og premielister fra separat løs 2016 er lagt ut under jakt- og sporprøver